Bredbånd bedrift
  Sambandsholder / Installasjonsadresse A
Firma: Adresse:
Postnummer: Poststed:
Etg.: Rom:
Kontaktperson: E-post bestillingsbekr.:
  Kontakttelefon: E-post kontakt:

  Fakturamottaker (NB! Sjekk at adressen er riktig)
Firma:
select
Kundenummer: (hvis kjent)
Adresse: Org.nr:
Postnummer: Poststed:
E-post faktura:  

Fakturatype:


   

  Informasjon om dagens nett hos kunde 
Ansvarlig for drift av eksisterende nett/brannvegg: Har kunde 19 tommers rack med plass til minimum 3U?:
Kontaktperson: IP-adresse til dagens brannvegg (Default GW):
Tlfnr: Fabrikat/modell dagens brannvegg:
E-post: Spesiell nettverkskofigurasjon (VPN el. lign):
    Er bilde av dagens serverrom sendt til installasjon@gp.no?:

  Produktinfo
Produkt.:
select
Produkttype:
select
Hastighet:
select
Pris
(ekskl. mva):
Bindingstid:
select
Etablering (ekskl. mva):
Ønsket
oppkobl.dato:
Tentativ
oppkobl.dato:
  Andre opplysninger:
   
Personvernerklæring